Zbor članov 2022

Članice in člani Pohodniškega društva Novo mesto smo se zbrali 22. aprila 2022 v osnovni šoli Bršljin na rednem zboru članov. Zbralo se nas 43 članic in članov. Predstavljena so bila poročila o uspešnem delu društva v letu 2021 in predviden načrt dela v letu 2022.

Zaradi bolezni in odstopa dosedanjega predsednika in tajnice smo izvolili novega predsednika in tajnico. Za predsednika je bil izvoljen dosedanji podpredsednik Martin Luzar, za tajnico pa Sara Bozovičar. Na prosto mesto podpredsednika je bil izvoljen Božo Mlakar.

Podeljena so bila društvena priznanja za dolgoletno in požrtvovalno delo v društvu. Za opravljeno planinsko šolo pa smo planinkam in planincem podelili potrdila o uspešno opravljeni planinski šoli.

Ob koncu je sledilo še druženje ob hrani in pijači. Seveda pa niso manjkale tudi dobrote naših spretnih članov in članic.