Redni letni zbor varstvo gorske narave PD z območja MDO PD Dolenjske in Bele krajine - 17. 11. 2018

Redni letni zbor načelnikov odsekov za varstvo gorske narave PD z območja MDO PD Dolenjske in Bele krajine, gorske stražarje, varuhe gorske narave in ljubitelje narave, je bil v soboto, 17.11.2018 ob 10 . uri v Homu pri Šentrupertu, v organizaciji PD Polet Šentrupert.

Po pozdravnem govoru vodje OVGN za Dolenjsko in Belo krajino, Rozalije Skobe, je predsednik PD Polet Šentrupert Bojan Brezovar na kratko predstavil delo in uspehe tega društva. Poudaril je, da dajo v društvu veliko pozornost varstvu narave, saj je sam tudi načelnik odseka za varstvo gorske narave.

Sledila je izjemno zanimiva razstava in predavanje Dušana Klenovška, prof. biologije in kemije iz službe za ohranjanje narave in naravovarstvenega nadzora v Javnem zavodu Kozjanski park, Pisan svet metuljev.

Sledilo je poročilo vodje odbora Rozalije Skobe. Poudarila je, da je bil načrt dela izpolnjen v celoti. K temu so prispevali vsi, zato se je vsem zahvalila za sodelovanje. Trenutno šteje MDO Dolenjske in Bele krajine 269 GS in 29 varuhov gorske narave.  Odseka za varstvo gorske narave  nima le eno PD. Zelo se trudimo, da bi tudi pri tem vzpodbudili naravovarstveno delo.

Načelniki odsekov za varstvo gorske narave so nato podali kratka poročila o delu v svojih društvih. Večina odsekov je opravila veliko naravovarstvenega dela in ponekod je to postala celo vodilna dejavnost, nekaj pa je tudi takih, ki bolj životarijo in bo potrebno pridobiti nove bolj aktivne načelnike.

Sprejeli smo tudi smernice za delo v letu 2019. Dogovorili smo se, da bodo zbori od slej vedno ob petkih popoldne, ker so ob sobotah izleti in druge akcije v društvih. Naslednji zbor bo v PD Krka Novo mesto, 18.10. 2019, naslednje leto pa v Polom Kostanjevica na Krki. Tečaj za GS pa bo v mesecu februarju 2019.

Zaradi velikega zanimanja za naravovarstvene ekskurzije bomo v letu 2019 skušali organizirati kar tri. Te pa bodo 23.3.2019 Kobjeglava – pot 9 kalov, Smrekovec in Krnes 18.5.2019 in jeseni Tromejnik ter naravne znamenitosti v Prekmurju.

Zbora se je udeležilo 48 GS, VGN in drugih ljubiteljev narave. Nekateri med slednjimi so izrazili željo, da bi se udeležili našega tečaja za GS. Med udeleženci so bili tudi predsednik MDO PD Dolenjske in Bele krajine Rudolf Skobe ter članica IO KVGN UO PZS Olga Kržan ter trije predsedniki PD.

Posebna zahvala gre Planinskemu društvu Polet Šentrupert za organizacijo srečanja v nadvse prijetnem okolju in kosilo ob zaključku.

Zapisala vodja OVGN za Dol. in B. k., Rozalija F. Skobe

foto: Rudolf E. Skobe

20181117_100844.jpg20181117_100156.jpg20181117_100119.jpg20181117_100128.jpg20181117_100150.jpg20181117_100150 (1).jpg