Postavitev ograje na poti Stari log - Pugled

Danes smo postavili ograjo na naši planinski poti. Ograjo je bilo potrebno postaviti pri spomeniku NOB, kjer je poleg  vodnjak, zaradi varnosti da ne pade noter kakšen obiskovalec oziroma žival. Stara ograja ni več služila svojemu namenu, zato smo danes postavili novo, ki je sedaj vse bolj varno. Tudi  za tokratno akcijo smo morali pripraviti sušice doma, ker tam ni sušic in tudi,  če bi bile jih ne nebi smeli podret, ker je tam naravni rezervat, kar se nekaterim zdi smešno da vozimo les v ta konec kjer je dovolj lesa. Po postavljeni ograji smo na delu poti še obsekali veje in odstranili drevesa ki so bila čez pot.

 

Fotografije: Pavel Golob in Igor Pucelj

Zapisal: Pavel Golob