Kositi ali ne kositi?

Usposabljanje za varuha gorske narave


Seminarska naloga

Kositi ali ne kositi?


Seminarska naloga, ki je nastala v okviru usposabljanja za varuha gorske narave izhaja iz osnovnega izhodišča, da se varovanje narave začenja doma, predvsem s tem, kako kot posamezniki ravnamo z okoljem našega neposrednega bivanja. Izjemno pomembna je vzgoja z zgledom, saj se večina vrednot, ne samo tiste povezane z varstvom narave, oblikujejo in razvijajo predvsem znotraj primarne družine. Osnovna nit seminarske naloge je preverjanje trditve (hipoteze), ki jo je postavil dr. Dušan Klenovšek, na enem od tečajev usposabljanja, da bi že z eno stopnjo višjo košnjo povečali biotsko raznovrstnost okoli našega doma. Hkrati pa sem ob preverjanju te trditve zaznaval tudi nekatere druge težave in iskal primerne rešitve zanje. Želim vam prijetno branje. Če se vam porodi kaka kritična misel, mi jo lahko sporočite na naslov:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Travo okoli hiš pa kosite višje in manj pogosto.

POVEZAVA DO SEMINARSKE NALOGE.