Novi koronavirus - ukrepi in priporočila PZS

AKTUALNI UKREPI, KI OMEJUJEMO ZBIRANJE LJUDI IN PRODAJO STORITEV

Prehajanje med regijami
Prehajanje iz statističnih regij, NI DOVOLJENO, razen pri izjemah.

Izjeme: izvajanje vzdrževalnih del na koči, ki je v drugi regiji.


Zbiranje ljudi
Prepovedano zbiranje več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Obvezna je nošnja mask oz. zaščite ust in nosu na vseh zaprtih in odprtih javnih krajih.

V kolikor ni izvedljivo, da organe društev lahko izvedete pod zgornjimi pogoji vas pozivamo, da le te skličete virtualno ali pa sklice odložite na kasnejši čas.

Novosti pri gostinski dejavnosti v kočah

a) Koče izven rdečih statističnih regij
Obratovanje dovoljeno z omejitvami: strežba pijače in hrane v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljena le za mizami, ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra (razen pri osebah istega gospodinjstva). Postrežba stoje, npr. za šankom ni dovoljena. Možen je osebni prevzem pijač in jedi.

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno le med 6. in 21.00. uro.

b) Koče v rdečih statističnih regijah
Obratovanje gostinskih obratov je načeloma prepovedano, razen dveh izjem:

 

  • Strežba hrane in pijač le za goste, ki prenočujejo. Strežba dovoljena le med 6.00 do 22.30. Gostje morajo prostore zapustiti do 23:30. Postrežba možna le mizami, ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra (razen pri osebah istega gospodinjstva). Velja le za obiskovalce, ki v koči prenočujejo in ne za dnevne obiskovalce!
  • Osebni prevzema jedi in pijač za vse obiskovalce po principu »Vzemi s seboj« (Take away).

Rekreativna športna vadba v plezalnih dvoranah

Podrobnejša pojasnila kaj je v športu in rekreaciji dovoljeno, najdete na spletni strani www.pzs.si.