Zbor članov

Lepo vabljeni na redni zbor članov Pohodniškega društva Novo mesto, ki bo v petek, 10. marca 2017, ob 17. uri  v OŠ Bršljin v Novem mestu.

Prosimo, da nam zaradi lažje organizacije potrdite svojo udeležbo.

Na dnevnem redu je tudi izvolitev novega predsednika društva. Pozivam vas, da do dne 5. marca 2017 pošljete predloge s soglasji kandidatov oz. oddate svojo kandidaturo pisno na naslov društva ali po elektronski pošti na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

PREDLAGANI DNEVNI RED za zbor članov 10. marca 2017

 1. Otvoritveni pozdrav
 2. Kulturni program
 3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overovateljev in zapisnikarja
 4. Poročilo o delu v letu 2016
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Razprava o poročilih in potrditev poročil
 7. Pozdrav gostov
 8. Predlog spremembe pravil društva, razprava in sprejem sprememb
 9. Razrešitev starega vodstva Pohodniškega društva Novo mesto
 10. Predstavitev kandidatov za predsednika
 11. Izvolitev predsednika, podpredsednika in potrditev ostalih članov UO
 12. Načrt dela za 2017 in potrditev načrta
 13. Podelitev priznanj
 14. Razno
 15. Klepet ob prigrizku

Novo mesto, 17. 2. 2017

predsednik Pohodniškega društva Novo mesto: Anton Markovič

Thursday the 22nd. Powered by freetemplatespot.com. Planinsko društvo Novo mesto