Članarina

Če želite postati naš član in hkrati tudi član PZS, izberite eno od spodnjih možnosti, kako to narediti kar najhitreje in najudobneje.

Na dnu strani se nahaja povezava do pristopne izjave, ki jo dopolnite z vsemi zahtevanimi podatki. Če boste izjavo natisnili in jo izpolnili ročno, pazite na čitljivost in točnost podatkov.

V nadaljevanju, ko je izjava izpolnjena, pa lahko uberete eno od naslednjih poti:

- Lahko jo skenirate in pošljete na naslov društva (Seidlova cesta 48, 8000 Novo mesto). Po plačilu članarine boste na domači naslov prejeli znamkico za naslednje leto, ki jo nalepite na planinsko izkaznico.

- Lahko skenirano izjavo lahko pošljete na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali pokličite Toneta na številko 031 634 135  in se dogovorite.

V spodnji tabeli si lahko ogledate vrste in višine članarin.

Vrste članstva

Višina članarine

član z večjim obsegom ugodnosti

68,00 €

A/d družinski popust

61,80 €

B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti

32,00 €

B/d družinski popust

25,80 €

B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

24,00 €

S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti

21,00 €

S+Š/d družinski popust

17,00 €

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

9,00 €

P+O/d družinski popust

7,20 €

IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti

8,00 €

IN/d družinski popust

7,20 €

 

družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

** Invalidski popust lahko koristijo osebe, ki ob plačilu članarine priložijo Evropsko kartico za invalide. Višina popusta je enaka višini družinskega popusta, izbirajo lahko med kategorijami A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i. S tem pridobijo enake pravice in ugodnosti, kot člani osnovnih kategorij. Člane invalidskih kategorij A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i opozarjamo na posebnosti oz. omejitve članskega zavarovanja. Opredeljene so v splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08). Invalidski popust se lahko obračuna samo in izključno pri fizičnem plačilu članarine pri društvu ali na sedežu Planinske zveze Slovenije, saj je predložitev Evropske kartice za invalidne obvezna priloga. Invalidski popust se obračuna na podlagi vnosa številke Evropske kartice za invalide v informacijski sistem Naveza.

*** IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost

ZGIBANKA ČLANSTVO 2023.

Več informacij o članstvu v PZS pa na povezavi

Pristopna izjava