Članarina

Če želite postati naš član in hkrati tudi član PZS, izberite eno od spodnjih možnosti, kako to narediti kar najhitreje in najudobneje.

Na dnu strani se nahaja povezava do pristopne izjave, ki jo dopolnite z vsemi zahtevanimi podatki. Če boste izjavo natisnili in jo izpolnili ročno, pazite na čitljivost in točnost podatkov.

V nadaljevanju, ko je izjava izpolnjena, pa lahko uberete eno od naslednjih poti:

- Lahko jo skenirate in pošljete na naslov društva (Seidlova cesta 48, 8000 Novo mesto). Po plačilu članarine boste na domači naslov prejeli znamkico za naslednje leto, ki jo nalepite na planinsko izkaznico.

- Izpolnjeno izjavo lahko natisnete in se osebno zglasite na društvu na zgoraj omenjenem naslovu, v prostorih podjetja Tomas, d.o.o., Novo mesto. To lahko storite vsak dan med 8. in 10. uro.

- Izpolnjeno izjavo lahko prinesete na društveni sestanek, ki ga imamo v OŠ Bršljin vsak 1. četrtek med 17. in 19. uro, v poletnem času pa od 18. do 20. ure.

V spodnji tabeli si lahko ogledate vrste in višine članarin.

Vrste članstva

Višina članarine

A član z večjim obsegom ugodnosti

56,00 €

A/družinski popust

51,00 €

B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti

26,00 €

B/družinski popust

21,00 €

B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

19,50 €

S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti

17,00 €

S+Š/družinski popust

13,80 €

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

7,00 €

P+O/družinski popust

5,60 €

OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti

7,00 €

OPP/družinski popust

5,60 €

 

Več informacij o članstvu v PZS pa na povezavi

Pristopna izjava